Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Để anh xơi một miếng trầu, Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay… Giá em…

TONE: Nam: A, Nữ: E|
STYLE: Rap

Khách đến chơi nhà,
Rằng mấy khi khách đến chơi nhà,
Hát lời rót xuống chén trà mời nhau,
Hát lời rót xuống chén trà mời nhau,
Để anh xơi một miếng trầu,
Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay…
Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã,
Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ,
Đừng hát câu người ơi người ở đừng về…
Trót thương ánh mắt ngập ngừng,
Để người dưng nhớ người dưng thế này,
Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát,
Giá người ngoan đừng hát,
Thì rỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ,
Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông…
== DẠO NHẠC ==
Khách đến chơi nhà,
Rằng mấy khi khách đến chơi nhà,
Hát lời rót xuống chén trà mời nhau,
Hát lời rót xuống chén trà mời nhau,
Để anh xơi một miếng trầu,
Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay…
Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã,
Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ,
Đừng hát câu người ơi người ở đừng về…
Trót thương ánh mắt ngập ngừng,
Để người dưng nhớ người dưng thế này,
Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát,
Giá người ngoan đừng hát,
Thì rỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ,
Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông…
* Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã,
Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ,
Đừng hát câu người ơi người ở đừng về…
* Trót thương ánh mắt ngập ngừng,
Để người dưng nhớ người dưng thế này,
Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát,
Giá người ngoan đừng hát,
Thì rỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ,
Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông…
** Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà,
Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà,
Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tình tang,
Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tang tình……
== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Hương Tóc Mạ Non

TONE: Nam: C#m, Nữ: Bm| STYLE: Ballad Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá, Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa trời…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment