Cháu Lên Ba

TONE: Thiếu nhi: F| STYLE: Pop Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo, Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè, Không khóc nhè để mẹ trông cây trái, Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cày, Là lá la la, là là lá la la… * Cháu lên…

TONE: Thiếu nhi: F|
STYLE: Pop

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo,
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè,
Không khóc nhè để mẹ trông cây trái,
Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cày,
Là lá la la, là là lá la la…
* Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo,
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè,
Không khóc nhè để mẹ trông cây trái,
Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cày,
Là lá la la, là là lá la la…
== DẠO NHẠC ==
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo,
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè,
Không khóc nhè để mẹ trông cây trái,
Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cày,
Là lá la la, là là lá la la…
* Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo,
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè,
Không khóc nhè để mẹ trông cây trái,
Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cày,
Là lá la la, là là lá la la……
== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment