Chiếc Khăn Piêu

TONE: Nam: Bm | ĐIỆU: Fox Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng, Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu… Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâụ, Chiêc khăn Piêu thêu chỉ…

TONE: Nam: Bm | ĐIỆU: Fox

Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng,
Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu…

Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâụ,
Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây,
Vương trên cây.. Xuỵt …
Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này,
Thôi này đừng, tìm trong rừng, lạc trong rừng,
nát hoa rừng khăn Piêu đây, Astri ơi…

Á ơi, có phải thắm thiết duyên nhau,
chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ…
Tiếng tôi vang rừng núi.. sao không ai trả lời…

Nhắn tin theo cùng gió…
khăn còn đây đợi người…

Astri ơi!…
== DẠO NHẠC ==
Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng,
Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu…

Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâụ,
Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây,
Vương trên cây.. Xuỵt …
Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này,
Thôi này đừng, tìm trong rừng, lạc trong rừng,
nát hoa rừng khăn Piêu đây, Astri ơi…

Á ơi, có phải thắm thiết duyên nhau,
chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ…
Tiếng tôi vang rừng núi.. sao không ai trả lời…

Nhắn tin theo cùng gió…
khăn còn đây đợi người…

Astri ơi!…
Á ơi, có phải thắm thiết duyên nhau,
chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ…

Tiếng tôi vang rừng núi.. sao không ai trả lời…

Nhắn tin theo cùng gió…
khăn còn đây đợi người…

Astri…
ơi!…

== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment