Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong…Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, Tiếng cung buồn kêu như nặng…

Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi,
Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa,
Đò qua bến sông, mai mối cưới xin,
Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong…
Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn,
Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non,
Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre,
Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương…
Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi,
Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa,
Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ,
Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa…
[ĐK: ]
Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi,
Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông,
Bên lở mình tôi, em ở bên bồi,
Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông…
== DẠO NHẠC ==
Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi,
Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa,
Đò qua bến sông, mai mối cưới xin,
Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong…
Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn,
Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non,
Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre,
Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương…
Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi,
Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa,
Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ,
Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa…
[ĐK: ]
Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi,
Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông,
Bên lở mình tôi, em ở bên bồi,
Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông…
[ĐK *: ] Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi,
Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông,
Bên lở mình tôi, em ở bên bồi,
Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông…
Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông…

== HẾT BÀI ==

Related posts

Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ

Reading Time: 1:30 min

TONE: Nam: Bm, Nữ: Fm| STYLE: Ballad Có một không gian nào, Đo chiều dài nỗi nhớ, Có khoảng mênh mông nào, Sâu thẳm hơn tình thương… Ở đâu đây…

View post

Nồng Nàn Cao Nguyên

Reading Time: 2:54 min

TONE: Nam: D| STYLE: Slow Surf Đêm nay ta chung tay bên nhau men rượu ấm nồng nàn, Và để bao nhiêu con tim thao thức đêm thâu, Tình yêu…

View post

Nơi Ấy Mẹ Mong

Reading Time: 2:11 min

TONE: Nam: D| STYLE: Slow Rock Tạm xa mẹ đến chốn thành đô, Chân bước đi sao lòng muốn ngừng, Tâm thức con vui buồn có mẹ, Canh cua đồng…

View post

Leave the first comment