Forever (Stratovarius)

TONE: Nam: Bbm | ĐIỆU: Ballade I stand a- lone in the dark- ness, The winter of my life came so fast, Memories go back to child- hood, Todays I still re- call…Oh how happy I was then, There was no sorrow there was no pain, Walking through the green…

TONE: Nam: Bbm | ĐIỆU: Ballade

I stand a- lone in the dark- ness,
The winter of my life came so fast,
Memories go back to child- hood,
Todays I still re- call…
Oh how happy I was then,
There was no sorrow there was no pain,
Walking through the green fields,
Sunshine in my eyes…
[Chorus: ] I’m still there every- where,
I’m the dust in the wind,
I’m the star in the northern sky…

I never stayed any- where,
I’m the wind in the trees,
Would you wait for me for- ever!…
== DẠO NHẠC ==
[Chorus: ] I’m still there every- where,
I’m the dust in the wind,
I’m the star in the northern sky…

I never stayed any- where,
I’m the wind in the trees,
Would you wait for me for- ever!…
* Would you wait for me for- ever!…

** Would you wait for me for- ever!…

== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment