Hai Con Thằn Lằn Con

TONE: Bé: F| STYLE: Pop Hai con thằn lằn con, đua nhau cắn nhau đứt đuôi, Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho, Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt rồi, Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời. *…

TONE: Bé: F|
STYLE: Pop

Hai con thằn lằn con, đua nhau cắn nhau đứt đuôi,
Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho,
Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt rồi,
Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời.
* Hai con thằn lằn con, đua nhau cắn nhau đứt đuôi,
Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho,
Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt rồi,
Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời.
** Hai con thằn lằn con, đua nhau cắn nhau đứt đuôi,
Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho,
Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt rồi,
Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời.
*** Hai con thằn lằn con, đua nhau cắn nhau đứt đuôi,
Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho,
Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt rồi,
Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời.
== DẠO NHẠC ==
Hai con thằn lằn con, đua nhau cắn nhau đứt đuôi,
Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho,
Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt rồi,
Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời.
* Hai con thằn lằn con, đua nhau cắn nhau đứt đuôi,
Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho,
Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt rồi,
Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời.
** Hai con thằn lằn con, đua nhau cắn nhau đứt đuôi,
Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho,
Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt rồi,
Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời.
*** Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt rồi,
Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời……
== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment