TONE: C | ĐIỆU: March Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, Kết đoàn chúng ta là sắt gang, Đoàn kết ta bền vững dù sắt hay là gang, Mà sắt với gang còn kém bền vững…Chúng ta thề đánh tan quân thù, thực dân đế quốc, Sài lang với…

TONE: C | ĐIỆU: March

Kết đoàn chúng ta là sức mạnh,
Kết đoàn chúng ta là sắt gang,
Đoàn kết ta bền vững dù sắt hay là gang,
Mà sắt với gang còn kém bền vững…
Chúng ta thề đánh tan quân thù, thực dân đế quốc,
Sài lang với phe phản động ta đập tan hoang,
Tiến tiến mau mau cờ tự do đang reo hò trong ánh dương,
Xây đời mới trong dân chủ mới…
* Kết đoàn chúng ta là sức mạnh,
Kết đoàn chúng ta là sắt gang,
Đoàn kết ta bền vững dù sắt hay là gang,
Mà sắt với gang còn kém bền vững…
* Chúng ta thề đánh tan quân thù, thực dân đế quốc,
Sài lang với phe phản động ta đập tan hoang,
Tiến tiến mau mau cờ tự do đang reo hò trong ánh dương,
Xây đời mới trong dân chủ mới…
== DẠO NHẠC ==
Kết đoàn chúng ta là sức mạnh,
Kết đoàn chúng ta là sắt gang,
Đoàn kết ta bền vững dù sắt hay là gang,
Mà sắt với gang còn kém bền vững…
Chúng ta thề đánh tan quân thù, thực dân đế quốc,
Sài lang với phe phản động ta đập tan hoang,
Tiến tiến mau mau cờ tự do đang reo hò trong ánh dương,
Xây đời mới trong dân chủ mới…

== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment