Kiếp Đỏ Đen

TONE: Nam: Dm, Nữ: Abm | ĐIỆU: Ballade Giờ ta chẳng còn chi, Mãi trắng tay mà thôi, Đời bạc gian lắm phũ phàng, Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, Tay không trắng tay lại về không?…Đời phiêu lưu là thế, Không biết đến ngày mai,…

TONE: Nam: Dm, Nữ: Abm | ĐIỆU: Ballade

Giờ ta chẳng còn chi,
Mãi trắng tay mà thôi,
Đời bạc gian lắm phũ phàng,
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết,
Tay không trắng tay lại về không?…
Đời phiêu lưu là thế,
Không biết đến ngày mai,
Nên giờ đây mới đắng cay,
Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy,
Thân xác hoang tàn không nhận ra…
[ĐK: ]
Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây,
Kiếp sống không nhà không người thân,
Ta mang bao tội lỗi,
Người ơi ta đâu còn chi,
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen!…
* Giờ ta chẳng còn chi,
Mãi trắng tay mà thôi,
Đời bạc gian lắm phũ phàng,
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết,
Tay không trắng tay lại về không?…
* Đời phiêu lưu là thế,
Không biết đến ngày mai,
Nên giờ đây mới đắng cay,
Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy,
Thân xác hoang tàn không nhận ra…
[ĐK *: ] Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây,
Kiếp sống không nhà không người thân,
Ta mang bao tội lỗi,
Người ơi ta đâu còn chi,
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen!…
== DẠO NHẠC ==
Giờ ta chẳng còn chi,
Mãi trắng tay mà thôi,
Đời bạc gian lắm phũ phàng,
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết,
Tay không trắng tay lại về không?…
Đời phiêu lưu là thế,
Không biết đến ngày mai,
Nên giờ đây mới đắng cay,
Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy,
Thân xác hoang tàn không nhận ra…
[ĐK: ]
Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây,
Kiếp sống không nhà không người thân,
Ta mang bao tội lỗi,
Người ơi ta đâu còn chi,
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen!…
[ĐK *: ] Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây,
Kiếp sống không nhà không người thân,
Ta mang bao tội lỗi,
Người ơi ta đâu còn chi,
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen!…
** Ta mang bao tội lỗi,
Người ơi ta đâu còn chi,
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen!…

*** Ta mang bao tội lỗi,
Người ơi ta đâu còn chi,
Xin hãy tránh xa.. kiếp.. đỏ.. đen!…

== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment