Last Christmas

TONE: Nam: D, Nữ: F | ĐIỆU: Disco Last Christmas I gave you my heart, But the very next day you gave it away, This year to save me from tears, I’ll give it to someone special…Once bitten and twice shy, I keep my distance but you still catch my…

TONE: Nam: D, Nữ: F | ĐIỆU: Disco

Last Christmas I gave you my heart,
But the very next day you gave it away,
This year to save me from tears,
I’ll give it to someone special…
Once bitten and twice shy,
I keep my distance but you still catch my eye,
Tell me baby do you recognise me?,
Well it’s been a year, it doesn’t surprise me…
I wrapped it up and sent it,
With a note saying “I Love You” I meant it,
Now I know what a fool I’ve been,
But if you kissed me now I know you’d fool me again…
* Last Christmas I gave you my heart,
But the very next day you gave it away,
This year to save me from tears,
I’ll give it to someone special…
** Last Christmas I gave you my heart,
But the very next day you gave it away,
This year to save me from tears,
I’ll give it to someone special…

Oooh Oooh…
== DẠO NHẠC ==
A crowded room, friends with tired eyes,
I’m hiding from you and your soul of ice,
My God I thought you were someone to rely on,
Me? I guess I was a shoulder to cry on…
A face on a lover with a fire in his heart,
A man undercover but you tore me apart,
Oooh Oooh Oooh Oooh,
Now I’ve found a real love you’ll never fool me again…
Last Christmas I gave you my heart,
But the very next day you gave it away,
This year to save me from tears,
I’ll give it to someone special…
* Last Christmas I gave you my heart,
But the very next day you gave it away,
This year to save me from tears,
I’ll give it to someone special…

== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment