Lý Ngựa Ô

TONE: Nam: Bb | ĐIỆU: Chachacha Khớp con ngựa ngựa ô… Khớp con ngựa ngựa ô, Ngựa ô anh thắng, Anh khớp cái kiệu vàng (ư…) Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, Búp sen lá dặm, Dây cương nhuộm thắm, Cán roi anh bịt đồng thòa…[ĐK: ] Là…

TONE: Nam: Bb | ĐIỆU: Chachacha

Khớp con ngựa ngựa ô…

Khớp con ngựa ngựa ô,
Ngựa ô anh thắng,
Anh khớp cái kiệu vàng (ư…
)

Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen,
Búp sen lá dặm,
Dây cương nhuộm thắm,
Cán roi anh bịt đồng thòa…
[ĐK: ]
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng,
Anh đưa nàng về dinh,
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng,
Anh đưa nàng về dinh…
* Khớp con ngựa ngựa ô…

Khớp con ngựa ngựa ô,
Ngựa ô anh thắng,
Anh khớp cái kiệu vàng (ư…
)

Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen,
Búp sen lá dặm,
Dây cương nhuộm thắm,
Cán roi anh bịt đồng thòa…
[ĐK *: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng,
Anh đưa nàng về dinh,
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng,
Anh đưa nàng về dinh…
== DẠO NHẠC ==
Khớp con ngựa ngựa ô…

Khớp con ngựa ngựa ô,
Ngựa ô anh thắng,
Anh khớp cái kiệu vàng (ư…
)

Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen,
Búp sen lá dặm,
Dây cương nhuộm thắm,
Cán roi anh bịt đồng thòa…
[ĐK: ]
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng,
Anh đưa nàng về dinh,
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng,
Anh đưa nàng về dinh…
* Khớp con ngựa ngựa ô…

Khớp con ngựa ngựa ô,
Ngựa ô anh thắng,
Anh khớp cái kiệu vàng (ư…
)

Trong sân pháo nổ, cả họ mừng vui,
Em mang áo đỏ, chân đi hài tía,
Thắt lưng dây lụa màu vàng…
[ĐK *: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng,
Anh đưa nàng về dinh,
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng,
Anh theo nàng về dinh…

== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment