Người Ơi Người Ở Đừng Về

(Người ơi! Người ở đừng về, Người ơi! Người ở đừng về…)Người về em vẫn (có mấy) khóc thầm, Đôi bên (là bên) sông như vạt áo, Mà này cũng có (a) ướt đầm, ướt đầm như mưa, Người ơi! Người ở đừng về…Người về em vẫn (có mấy) trông…

(Người ơi! Người ở đừng về,
Người ơi! Người ở đừng về…
)Người về em vẫn (có mấy) khóc thầm,
Đôi bên (là bên) sông như vạt áo,
Mà này cũng có (a) ướt đầm, ướt đầm như mưa,
Người ơi! Người ở đừng về…
Người về em vẫn (có mấy) trông theo,
Trông nước tình chung (là như) nước chảy,
Mà này cũng có (a) trông bèo, trông bèo (là) bèo trôi,
Người ơi! Người ở đừng về…
Người về em dặn (có mấy câu) tái hồi,
Yêu em là em mong ai xin chớ,
Mà này cũng có (a) đứng ngồi,
Đứng ngồi với ai…

Người ơi! Người ở đừng về…
== DẠO NHẠC ==
Người về em vẫn (có mấy) khóc thầm,
Đôi bên (là bên) sông như vạt áo,
Mà này cũng có (a) ướt đầm, ướt đầm như mưa,
Người ơi! Người ở đừng về…
Người về em vẫn (có mấy) trông theo,
Trông nước tình chung (là như) nước chảy,
Mà này cũng có (a) trông bèo, trông bèo (là) bèo trôi,
Người ơi! Người ở đừng về…
Người về em dặn (có mấy câu) tái hồi,
Yêu em là em mong ai xin chớ,
Mà này cũng có (a) đứng ngồi,
Đứng ngồi với ai…

Người ơi! Người ở đừng về…
Người ơi!…
người…
Người ở.. đừng.. về…

== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment