Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng

TONE: F | ĐIỆU: Disco Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Lời bác nay đã giành chiến thắng huy hoàng, 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến thành công…[ĐK: ] Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam…

TONE: F | ĐIỆU: Disco

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,
Lời bác nay đã giành chiến thắng huy hoàng,
30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến thành công…
[ĐK: ]
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh…
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,
Lời bác nay đã giành chiến thắng huy hoàng,
30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến thành công…
[ĐK: ]
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh…
== DẠO NHẠC ==
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,
Lời bác nay đã giành chiến thắng huy hoàng,
30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến thành công…
[ĐK: ]
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh…
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,
Lời bác nay đã giành chiến thắng huy hoàng,
30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến thành công…
[ĐK: ]
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh…
[ĐK *: ] Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam Hồ Chí Minh,
Việt Nam…
Hồ.. Chí.. Minh…

== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment