Tình Cây Và Đất

TONE: Nam: Eb, Nữ: A | ĐIỆU: Rhumba Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, Cây thiếu đất cây sống sống với ai, Chuyện trăm năm ân tình cây và đất, Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng…Những con đường trải dài bóng mát, Những mảnh…

TONE: Nam: Eb, Nữ: A | ĐIỆU: Rhumba

Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở,
Cây thiếu đất cây sống sống với ai,
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất,
Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng…
Những con đường trải dài bóng mát,
Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh,
Ôi đẹp làm sao tình cây và đất,
Đem đến môi sinh mạch sống cho đời…
[ĐK: ]
Trời xe duyên nên khiến anh gặp em,
Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh,
Rồi mai đây anh là đất em là cây,
Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng…
== NHẠC DẠO ==Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở,
Cây thiếu đất cây sống sống với ai,
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất,
Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng…
Những con đường trải dài bóng mát,
Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh,
Ôi đẹp làm sao tình cây và đất,
Đem đến môi sinh mạch sống cho đời…
[ĐK: ]
Trời xe duyên nên khiến anh gặp em,
Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh,
Rồi mai đây anh là đất em là cây,
Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng…
* Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng…

Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh.. hằng…

Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh.. hằng…

== HẾT BÀI ==

Bài hát khác

Khách Đến Chơi Nhà

TONE: Nam: A, Nữ: E| STYLE: Rap Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống…

Xem ngay nhé!

Kể Chuyện Trong Đêm

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm| STYLE: Boléro Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, Người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng, Xin chúc hai người suốt đời yêu…

Xem ngay nhé!

Ít Nhưng Dài Lâu (Yan Nguyễn)

TONE: Nam: Am, Nữ: D#m| STYLE: Ballad Mai này trang giấy trắng nhật kí anh lưu sao đầy, Những thói quen em mỗi ngày, Hay hờn ghen giận dỗi chen…

Xem ngay nhé!

Leave the first comment